Dit intranet is uitsluitend toegankelijk voor daartoe geautoriseerde gebruikers. Degene die gebruik maakt van dit intranet of de daarin opgenomen gegevens zonder dat daartoe door de eigenaar een schriftelijk gebruiksrecht is verleend, handelt onrechtmatig en kan door de eigenaar in rechte worden vervolgd.
 
Terug naar Sophia site